Tüketicilerin aşağıdaki cayma hakları vardır:

______________________________________________________________________________

İptal talimatları

Cayma hakkı

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için açık bir beyanla (örn. posta veya e-posta) bu sözleşmeyi feshetme kararınız hakkında. Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz ancak zorunlu değildir.

İptal tarihini karşılamak için cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeden caymanız durumunda, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size borçlu olacağız (bizim tarafımızdan sunulandan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç, en ucuz standardı seçmişsiniz) teslimat) derhal ve en geç işbu sözleşmeyi iptal ettiğinize ilişkin bildirimin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanırız; bu geri ödeme için sizden hiçbir koşulda ücret alınmayacaktır.

Hizmetlerin iptal süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz, bize makul bir meblağ ödemeniz gerekir; bu, söz konusu hakkın kullanıldığını bize bildirdiğiniz ana kadar zaten gerçekleşmiş olan maliyetlerin oranına tekabül eder. sözleşmede sunulan hizmetlerin toplam kapsamına kıyasla bu sözleşme hizmetlerine ilişkin cayma hakkı.

______________________________________________________________________________

Cayma hakkı, diğer şeylerin yanı sıra, hizmet sunumuna yönelik bir sözleşme olması durumunda, girişimcinin hizmeti tamamen sunması ve ancak tüketicinin açık rızasını vermesinden sonra ve aynı zamanda, sözleşmenin girişimci tarafından tamamen yerine getirilmesi durumunda cayma hakkını kaybettiğini bildiğini doğruladı.

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, konaklama alanlarında ikamet amacı dışında hizmet sunumu, mal taşıma, motorlu araç kiralama, § § uyarınca yemek teslimi sözleşmelerinde cayma hakkı geçerli değildir. 312g Paragraf 2 BGB ve içecekler ve sözleşmede belirli bir ifa tarihi veya süresi öngörülüyorsa boş zaman etkinlikleriyle ilgili diğer hizmetleri sağlamak.

Ek: Örnek iptal formu

Örnek para çekme formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurup geri gönderin.)

Makinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Almanya'ya, info@machinengo.de

– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bize (*) akdettiğimiz sözleşmeyi işbu vesile ile feshederiz/ederiz

……………………

- (*) tarihinde sipariş verildi/(*) tarihinde alındı

……………………

- Tüketici(ler)in adı

……………………

- Tüketici(ler)in adresi

……………………

- Tüketici(ler)in imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirilmişse)

……………………

- Tarih

……………………

(*) Uygun olmayan yerleri silin.